படிக்க...

pimp myspace with Gickr

அறிவிப்பு

இந்த வலைப்பக்கத்தை தமிழ்மணம் ‘ PAID AGGREGATION Category’ யில் வகைப்படுத்தி இருப்பதால், தமிழ்மணம் திரட்டியில் இணைக்கவில்லை. வாசகர்கள் google reader / e-mail subscriptions மூலமாக தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க வேண்டுகிறோம்.

Subscribe in a reader

Subscribe to தீக்கதிர் by Email

About us

தீக்கதிர் நாளிதழிலிருந்து, செய்திகள் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன.

Theekkathir is Registered with the Registrar of Newspapers for India under Registration no.55328/93

Telephone Nos:

Editorial Board : 2669765
Administration : 2669769

E-Mail:

theekkathir@dataone.in
theekkathir@rediffmail.com

Publishers :

Theekkathir
6/16 Bye pass Road,
Madurai

Editor:

V.PARAMESWARAN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...